Site Map

Bugün : 22.08.2019

Kütüphane

Kütüphane

Data Nedir?

Data Nedir? Bilgisayar için işlenebilir duruma getirilmiş sayısal ya da sayısal olmayan nicelikler.

Devamı...

CPU Nedir?

CPU Nedir? Bir bilgisayarda, komutların yorumlanmasını ve uygulanmasını gerçekleştiren devreler, aritmetik mantık birimi ve kontrol biriminden oluşan donanım.

Devamı...

Converter Nedir?

Converter Nedir? Bir veriyi, anlamını değiştirmeden, bir sinyalin fiziksel doğasını değiştirmeden bir gösterimden başka bir gösterime dönüştüren herhangi bir aygıt ya da yazılım. Örneğin analog gerilim çevirici ile sayısal gerilime...

Devamı...

Cross-Validation Nedir?

Cross-Validation Nedir? Bir deneyi bağımsız koşullarda yineleyerek sonuçların geçerliliğini sınama, dolayısıyla daha önce elde edilmiş sonuçların genelleştirilebilirliğini anlama. Örneğin, istatistiksel sınıflandırma problemlerinde, bir veri...

Devamı...

Crossover Nedir?

Crossover Nedir? Genetikte ve bilişimdeki genetik algoritmalarda, iki kromozomun bir ya da daha fazla parçalarını birbirleriyle değiştokuş etmelerine dayalı evrim adımı.

Devamı...

Carry Bit Nedir?

Carry Bit Nedir? Bir elektronik ikili toplama işleminde, toplanan iki sayının bir elde ürettiğini, dolayısıyla toplamın bir üstteki haneye taştığını gösteren bit.

Devamı...

CD-ROM Nedir?

CD-ROM Nedir? Optik teknolojisine dayanan yoğunteker üzerindeki salt oku bellek.

Devamı...

CSMA Nedir?

CSMA Nedir? Çoklu erişimli bilgisayar iletişim devrelerinde, her aygıtın, iletime geçmeden önce ortamdaki bir taşıyıcının varlığını saptama amaçlı dinleme yapması, ancak sürmekte olan hiçbir iletim olmadığında iletime geçmesi...

Devamı...

Cache Memory Nedir?

Cache Memory Nedir? Ana bellekten daha küçük ve hızlı olup, erişim süresini kısaltmak için kullanılan, sakladığı veri ve komutların bir işlemci tarafından hemen isteneceği varsayılan özel bellek alanı. Ana bellek ile ana işlem birimi arasında kimi...

Devamı...

C++ Nedir?

C++ Nedir? C dilinin bir türevi olup, özellikle sınıf yapılarını, kalıtımı, polimorfizmi ve nesneye yönelik programlamada gerekli olan kuvvetli tiplemeyi destekleyen genel amaçlı üst düzey dil.

Devamı...Toplam Ziyaret: 532893 Online Ziyaretçi: 5 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 905 Bugünlük Ziyaret: 143