Site Map

Bugün : 03.06.2020

Kütüphane

Kütüphane » R

Recursive Nedir?

Recursive Nedir? Belirli koşullar sağlanana değin ya da dışarıdan bir kesme buyruğu gelene değin kendini çağırmaya devam eden programdır.

Devamı...

Recovery Nedir?

Recovery Nedir? Bir çalışma arızasından sonra bilgisayar sisteminin tekrar çalışmasına elverecek şekilde eski durumu canlandırma ya da yeni bir durum yaratma; örneğin yedekleme dosyalarından veritabanını, programı vb. kurtarmak.

Devamı...

Receiver Ready (RR) Nedir?

Receiver Ready (RR) Nedir? Bilgisayar ağlarında, veri bağı katmanında alış tarafındaki bilgisayarın yeniden veri kabul edebilir duruma gelmesi ve buna ilişkin bildirim mesajıdır.

Devamı...

RSS Nedir?

RSS Nedir? RSS çeşitli internet siteleri tarafından yayınlanan haber vb. içeriğin tek bir ortamdan topluca izlenebilmesine olanak sağlayan yeni bir içerik besleme yöntemidir. RSS - Real Simple Syndication, RDF Site Summary veya Rich Site Summary (Zengin Site...

Devamı...

Router Nedir?

Router Nedir? Router, aynı ağ iletişim kurallarını kullanan iki bilgisayar ağı arasında veri çerçevelerinin iletimini sağlayan ağ donanımıdır. Yöneltme işlemi (İngilizce: routing) için OSI yedi katman modelinin üçüncüsü olan ağ...

Devamı...

Re-engineering Nedir?

Re-engineering Nedir? Varolan bir sistemin irdelenip, tersine mühendislik çalışması, yeniden yapılandırma, yeniden belgelendirme, yeni hedeflerin tanımlanması gibi aşamalardan geçirilerek değiştirilmesi.

Devamı...

RAM Nedir?

RAM Nedir? İstenen herhangi bir rasgele konumuna veri yazılabilen, rasgele konumdan veri okunabilen, doğrudan erişimli yarıiletken bellek; yaz-oku bellek de denilmektedir. Eşanlamlısı "read-write memory".

Devamı...

Run Time Nedir?

Run Time Nedir? Bir programın başlamasından yürütümünün sonuna değin geçen süre; eşanlamlısı "execution time".

Devamı...

Renk Ayrımı Nedir?

Renk Ayrımı Nedir? Renkler cisimlerin üzerine düşen ışığın bir kısmının yansıması, diğer bölümünün absorbe edilmesi (emilmesi) ile oluşur. Bu oran rengin cinsini belirtir. Bir renkli kompozisyonun basılabilmesi için orijinaldeki renklerin...

Devamı...

Read Only

Read Only Salt okunur. Sadece görüntülenebilen üzerinde değişiklik yapılamayan anlamına gelir.

Devamı...Toplam Ziyaret: 682931 Online Ziyaretçi: 4 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 956365 Bugünlük Ziyaret: 215