Site Map

Bugün : 26.05.2020

Kütüphane

Kütüphane » S

Shell Nedir?

Shell Nedir? Bir bilgisayarın işletim sistemi ile kullanıcı arasında yer alan ve klavye, dokunmalı ekran, fare ya da işaretçiyle yapılan kullanıcı girişlerini yorumlayıp işletim sistemine ileten arayüzdür.

Devamı...

SGML Nedir?

SGML(Standard Generalized Markup Language) Nedir? İçerik ile dosya yapısı arasındaki ilişkileri betimlemeye elveren standartlaştırılmış ve imleme (markup) dillerini yaratmaya yarayan bilgisayar dilidir.  

Devamı...

Setup Nedir?

Setup Nedir? Farklı bilgi işleme birimlerinden oluşmuş bir bilgisayarın parçalarını, bir problemin çözümü, bir görevin yerine getirilmesi amacıyla bağlantılayıp düzenlemektir.

Devamı...

SOBA(Service Oriented Business Applications ) Nedir?

SOBA(Service Oriented Business Applications ) Nedir? Hizmete yönelik mimari (Service Oriented Architecture) içinde yer alan, ticari işlevleri taşıyan ve ayrı ayrı sözleşme esasına göre kullanımları sağlanan uygulama yazılımlarıdır.

Devamı...

Session Cookie Nedir?

Session Cookie Nedir? Bir örün sayfası açıldığında devreye giren, sayfa kapatıldığında silinen çerezdir. Oturum çerezleri kullanıcının bilgisayarından bilgi toplamaya çalışmaz.

Devamı...

Session Key Nedir?

Session Key Nedir? Şifreleme uygulamalarında bir kez kullanılmak üzere bir şifre dağıtım merkezi tarafından tahsis edilen anahtardır. Bu anahtar her bir tarafın kişisel anahtarlarıyla ayrıca güvenlik amacıyla şifrelenerek gönderilir.

Devamı...

Session Nedir?

Session Nedir? Bilgisayar ağlarında, veri aktarımı ve sunuşu için iki uygulama ve sunuş süreci arasındaki mantıksal bağın kurulu olduğu süredir.

Devamı...

Scanner Nedir?

Scanner Nedir? Bilgisayar grafiğinde, ışınlarla bir yüzeyi tarayan, algıladığı örüntü ve imgeleri verilere dönüştüren aygıttır.

Devamı...

Server Application Nedir?

Server Application Nedir? Dinamik bir link ile istemci uygulamasındaki bir hedef belgeye bağlanacak verileri ya da hedef belgedeki bir nesneye gömülecek belgeyi yaratan uygulamadır.

Devamı...

Saturation Nedir?

Saturation Nedir? Giriş ve çıkış ilişkisi ile tanımlı bir sistemde, giriş değişkeni değerindeki herhangi bir artışa karşılık çıkış değişkeni değerinde ancak yoksanabilir bir değişme olması durumu ve karakteristik eğrinin bu özelliği sergileyen...

Devamı...Toplam Ziyaret: 677322 Online Ziyaretçi: 3 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 951351 Bugünlük Ziyaret: 83