Site Map

Bugün : 21.08.2019

Kütüphane

Kütüphane » S

SRAM(Static Random Access Memory) Nedir?

SRAM(Static Random Access Memory) Nedir? Verileri saklayabilmek için dönemli tazelenme sürecine gereksinmeyen rasgele erişilir bellektir. Statik bellek dinamik belleğe göre daha hızlıdır veya daha az enerjiye gereksinir, buna karşı daha çok transistor...

Devamı...

Source Code Nedir?

Source Code Nedir? Çevirici, derleyici gibi bir programa girdi olacak biçimde ifade edilmiş ve insanın okuyup anlayabileceği bir dilde yazılmış bilgisayar komutları ve veri tanımlarıdır. Tipik olarak kaynak kodu bir ya da birden çok metin dosyasına yazılır. Kaynak...

Devamı...

System Disk Nedir?

System Disk Nedir? Bilgisayarın çalışmaya başlaması için işletim sisteminin sadece gerekli kısımlarını barındıran disktir.

Devamı...

Source Nedir?

Source Nedir? Verilerin geldiği ya da alındığı yerdir. Bilgisayardaki veri taşıma işinde, verinin alındığı yer “kaynak”, verinin götürüldüğü yer ise “hedef” olarak ifade edilir; örneğin, bir dosya kaynak dizininden hedef dizinine...

Devamı...

SNMP Nedir?

SNMP Nedir? Karmaşık ağların yönetimi için geliştirilmiş bir yönetim protokolüdür. Ağın değişik kısımlarına yerleştirilmiş etken birimler ağla ilgili verileri toplar ve bu verileri istek üzerine yönetim merkezine yollar.

Devamı...

Software Nedir?

Software Nedir? Bir bilgi işlem dizgesinin işleyişi ile ilgili bilgisayar programlarının, yordamların, kuralların, ve gerektiğinde, belgelerin tümüdür.

Devamı...

SCSI(Small Computer System Interface) Nedir?

SCSI(Small Computer System Interface) Nedir? Mikrobilgisayarı, yazıcı, tarayıcı, CD-ROM gibi birden çok çevre birimlerine bağlamakta kullanılan ve ayrı bir iletişim veriyolu üzerinden veri alışverişinde bulunan hızlı paralel arayüzdür.

Devamı...

Sleep Nedir?

Sleep Nedir? Programlamada, bilgisayarın ya sonsuz bir döngüye girmiş olmasından ya da komut gereği iki eylem arasında belirli bir sürede beklemede olduğundan, hareketsiz kalmasıdır.

Devamı...

Sleep Mode Nedir?

Sleep Mode Nedir? Akülü bilgisayarlarda belirli bir süre çalışılmadığı takdirde her türlü enerji harcamasını en aza indirmek için sabit bellek ve çevre birimlerinin devre dışı bırakılması durumudur.

Devamı...

Single-Step Nedir?

Single-Step Nedir? Bir bilgisayar programının hata ayıklama amacıyla tek tek adımlar halinde çalıştırılması; bu düzende bir sonraki adım işleticinin komutuyla yürütüme konur.

Devamı...



Toplam Ziyaret: 531757 Online Ziyaretçi: 3 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 817806 Bugünlük Ziyaret: 33