Site Map

Bugün : 29.07.2021

Arge Hibeleri

Ulusal Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK-TEYDEB tarafından Hibe destekler (%50-75) ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından da faizsiz krediler (%50) sağlanmaktadır. Ayrıca başka birçok ulusal ve uluslararası destek tarafından verilen hibe ve uygun krediler firmalarımız için fırsat yaratmaktadır. Etkin Proje'nin ana faaliyet alanını bu desteklerin firmalarımıza kullandırılması konusundaki hizmetler oluşturmaktadır. Bu kapsamda başvurulan kaynak için gerekli olan tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ile başvuru yürütme işlemleri Etkin Proje uzmanları tarafından verilmektedir.

 

Etkin Proje Tarafından Danışmanlığı Verilen Ana Fonlar

 • TÜBİTAK-TEYDEB 1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı
 • TÜBİTAK-TEYDEB 1505 KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı
 • TÜBİTAK-TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destekleme Programı
 • TÜBİTAK-TEYDEB 1508 Teknoloji/Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı
 • TÜBİTAK-TEYDEB 1509 Uluslar arası Sanayi Ar-Ge Projeleri Desteği

 

TÜBİTAK-TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

 • TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV)
 • TEKNOKENTLER
 • Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı (FP7)
 • SAN-TEZ
 • Ar-Ge Merkezi
 • Kalkınma Ajansı Destekleri
 • Bakanlık Destekleri

 

Ar-Ge Projesi Hazırlama ve Destek Faaliyetleri

1. Proje Belirleme (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. acısından incelenmesi)

2. Proje Hibe ve Kredi Kaynakları Araştırması

3. Proje Planının Oluşturulması, Proje Ekibinin Kurulması

4. Proje Zaman ve Kaynak Planlaması

5. Proje Dosyasının Oluşturulması

6. Proje Başvurusunun Yapılması

7. Proje Sunumu ve Savunmaya Hazırlık

8. Proje Değerlendirme ve Sözleşme Surecinin Yönetilmesi

 

Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarına en fazla %60, KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir.

 Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
Toplam Ziyaret: 889225 Online Ziyaretçi: 2 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 2232 Bugünlük Ziyaret: 21