Site Map

Bugün : 29.07.2021

Avrupa Birliği Hibeleri

 

Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda önemli adımlar atılmasına rağmen, Türkiye kamuoyu Birliğin ekonomik alandaki getirileri konusunda yeterince bilgi sahibi değil.

Oysa Avrupa Birliği hibeleri katma değer yaratan işletmeler için büyük fırsatlar sunuyor. 
AB Hibe Kaynakları Programları, aday ülke konumundaki Türkiye'ye yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve AB müktesebatını üstlenebilmesi için adaylık öncesi mali yardımı kapsıyor. Bu amaç çerçevesinde şekillendirilen projeyi,  'Düzey 2' bölgelerinde gelişmişlik seviyelerini azaltmak ve kapasite geliştirmek üzere tasarlanmış ve AB eş finansmanıyla desteklenen bütüncül bir kalkınma programı olarak tanımlayabiliriz.. Söz konusu hibe programları üç başlık adı altında tanımlanıyor:

 

  1. Yerel Kalkınma Girişimleri Hibe Programı
  2. Küçük ve Orta Boy ışletmeler Hibe Programı
  3. Küçük Ölçekli Altyapı Hibe Programı


Hibe programları hangi faaliyet alanlarını kapsıyor?


1. Bir yatırım projesi, ekipman satın alımını, makine ve bununla ilgili yatırımı, yazılım, donanım ve lisans anlaşmalarını, ekipman nakliyesini, montajını ve satın alınan ekipmanla ilgili diğer işleri, satın alınan ekipmanın gerektirdiği yapı işlerini ve bina rehabilatasyonunun sağlanmasını içerir.


2. AR-GE, yenilikçilik, teknoloji transferi ve bilgi teknolojisiyle ilgili yatırımlar; uluslararası teknik ve kalite standartlarına göre kalite sertifikasyonu temini veya temiz teknolojilerin teşviki için gerekli yatırımlar; modern üretim teknolojilerinin devreye sokulması için gerekli yatırımlar.


3. Mevcut KOBı'lerin de üretim kapasitelerini genişletme ve modernize etmelerinin yanısıra yeni üretim birimleri için yatırımı.


4. Bir kapasite geliştirme programı olarak; iş planı hazırlaması, pazarlama ve pazar geliştirme, ürün tasarımı ve geliştirme, yeni teknolojiler, kalite güvence ve sertifika sistemlerinin kurulması, yönetim ve organizasyonda iyileştirme, finans yönetimi, pazar araştırması, pazarlama ve reklam stratejisi, finans kaynaklarına erişim, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve personel eğitimi gibi KOBı'nin ticari rekabet gücünü etkileyen belli başlı konularda profesyonel rehberlik ve danışmanlık sayılabilir.


Kimler faydalanabilir?

1. AB'nin KOBı tanımına uyan,


2. ılgili program bölgesinde yasal olarak faaliyette bulunan


3. Hibe başvuru tarihine göre bir önceki yılda kar etmiş (yeni kurulan işletmeler hariç),


4. Vergi, SSK borcu olamayan, imalat veya hizmet sektöründe faaliyet gösteren,


5. Öz sermayesinin %90'ı özel sektöre ait olan,


6. Teklif çağrısından en az iki ay önce kurulmuş olan tüm işletmler hibe programlarından yararlanabiliyorlar.


Proje kapsamında faydalanabilecek gider kalemleri


 1. İnsan kaynakları
 1.1  Maaşlar (brüt tutarlar, yerel personel)
   1.1.1  Teknik
   1.1.2  ıdari/destek personeli
 1.2  Maaşlar (brüt tutarlar, yabancı personel)
 1.3  Görev/ seyahat harcırahları
   1.3.1  Yurdışı (görevli personel)
   1.3.2  Yurtiçi (görevli personel)
   1.3.3  Seminer/ konferans katılımcıları


 2. Seyahat
 2.1  Uluslararası seyahat
 2.2  Yurtiçi ulaşım


 3. Ekipman ve malzemeler
 3.1  Araç satınalımı veya kiralanması
 3.2  Bir mobilya
 3.3  İki bilgisayar donanımı
 3.4  Ham madde
 3.5  Diğer


 4.  Yerel ofis/ proje maliyetleri
 4.1  Araç maliyetleri
 4.2  Ofis kirası
 4.3  Sarf malzemeleri- ofis malzemeleri, bilgisayar,     ekipman
 4.4  Diğer hizmetler (telefon/ faks, elektirk/sınıma, bakım)


 5. Diğer maliyetler, hizmetler
 5.1  Yayınlar
 5.2  Etüd, araştırma
 5.3  Denetim maliyetleri
 5.4  Değerlendirme maliyetleri
 5.5  Tercüme, tercümanlar
 5.6  Mali hizmetler (banka teminatı, maliyetleri vb.)
 5.7  Konferans/ seminer maliyetleri
 5.8  Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri
 5.9  Diğer (danışmanlık hizmeti)


 6. Diğer
 6.1  İnşaat işleriToplam Ziyaret: 889253 Online Ziyaretçi: 2 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 2247 Bugünlük Ziyaret: 34