Site Map

Bugün : 29.07.2021

IPARD Hibeleri

Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla  1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı'nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) oluşturmuştur.  IPA desteği beş bileşeni içermekte olup, Türkiye IPA tüzüğünün EK 1'inde yer alan aday ülke statüsünde bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir. IPA'nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma (IPA Rural Development- IPARD) Avrupa Birliği'nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için  uyum hazırlıklarını ve bu  kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir. IPARD desteğinin      2007-2013 yıllarını kapsayan çok yıllı "Kırsal Kalkınma Programı" kapsamında  uygulanması gerekmektedir. 


Türkiye için IPA Kırsal Kalkınma Programı (IPARD Program) ülkenin kırsal kalkınma bağlamında  katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçları  göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. Bu çerçevede 2007-2013 yıllarını içeren  9uncu Kalkınma Planı, 2006-2010 yıllarını içeren  Tarım Stratejisi ve Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi  öncelikleri yanında Avrupa Birliği Çok Yıllı Gösterge Planlama Belgesi'nin stratejik öncelikleri de dikkate alınmıştır. AB'nin  1085/2006 IPA Konsey Tüzüğü ve tüzüğün uygulanması esaslarını içeren 718/2007 sayılı  IPA Uygulama tüzüğü Programın dayanağını oluşturmaktadır.


Program 2007-2013 yıllarını içeren yedi yıllık bir süreci içermekte olup mali çerçevesi MIPD'nin en son versiyonunda yer alan dönem için belirlenmiştir. Bu kapsamda, IPA ve IPARD için Türkiye'ye tahsis edilen fonlar, önceki ve halihazırda 2009-2011 yılları için MIPD belgesi temelinde , milyon Avro olarak aşağıda verilmektedir. 

DETAYLI BİLGİ VE BAŞVURU İÇİN:

www.tkdk.gov.tr tıklayınızToplam Ziyaret: 889224 Online Ziyaretçi: 1 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 2108 Bugünlük Ziyaret: 20