Site Map

Bugün : 22.08.2019

Kütüphane

Kütüphane

Octree Nedir?

Octree Nedir? Üç boyutlu nesnelerin gösteriminde kullanılan ve özyineli biçimde bir nesnenin tektürel olmayan her bir alt hacmini sekiz eşit parçaya ayırarak sürdürülen çözümleme. İki boyutlu imgelerde dörtlü...

Devamı...

Object-Oriented Programming Nedir?

Object-Oriented Programming Nedir? Bilgisayar programlarının, kendi içlerinde bir bütün oluşturan veriler ve altprogramlardan meydana gelmiş nesneler ve bu nesnelerin etkileşimi olarak ele alındığı programlama tekniği.

Devamı...

Object Nedir?

Object Nedir? Bir bilgi ya da yargının öznesi ya da bir yüklemin konusu. Bilgisayar güvenliğinde bir dosya, bir program, bir depolama bölgesi gibi erişimi denetlenen şey. Nesneye yönelik programlamada program komutlarını ve veriyi içeren ve ayrık bir nesne...

Devamı...

Justify Nedir?

Justify Nedir? Bir sayfa üzerindeki karakterlerin basım konumlarını, basımın sol ve sağ kıyıları sayfanın kenarına göre düzgün ve birörnek olacak biçimde ayarlamak; son satır gelelde yaslatılmaz.

Devamı...

JPEG Standart Nedir?

JPEG Standart Nedir? Çok bantlı, duruk imgelerin sıkıştırılarak kodlanması ve yeniden elde edilmesini öngören uluslararası standart. JPEG'in açılımı Joint Photographics Expert Group'tur. JPEG kodlayıcısı imgeleri 8x8 piksellik gruplar olarak ele alır, DCT...

Devamı...

Junk Mail Nedir?

Junk Mail Nedir? Yaramaz posta reklam broşürleri, ön onaylı kredi kartı başvuruları örneklerinde olduğu gibi güvenilmeyen ürünlerin, çabuk zengin olma kampanyalarının, yarı yasal servislerin duyurulması amacına yöneliktir. Elektronik ortamda...

Devamı...

Jewel Box Nedir?

Jewel Box Nedir? Program ve müzik yoğuntekerlerinin bulunduğu plastik kutu. Eşanlamlısı "jewel case".

Devamı...

Java Nedir?

Java Nedir? Varsayılan bir bilgisayar için ara kodları üretmek amacıyla kullanılan, C++ diline dayalı nesneye yönelik programlama dili. Java bir örün programlama dilidir ve içe katılmış (inline) çoğulortam efektlerini destekler. Java uygulama...

Devamı...

User Data Nedir?

User Data Nedir? Bir ortama kaydedilmiş olan kullanıcıya ait veriler; bu veriler, bunların nasıl işleneceğini belirten kontrol verilerinden farklıdır.

Devamı...

User Password Nedir?

User Password Nedir? Bir kullanıcıyı sisteme tanıtan özel karakter dizgisi.

Devamı...Toplam Ziyaret: 532873 Online Ziyaretçi: 3 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 753 Bugünlük Ziyaret: 141