Site Map

Bugün : 17.02.2020

Kütüphane

Kütüphane » P

Pixel Nedir?

 Bir resmin en küçük parçasıdır. Resimler pixellerden meydana gelmektedir. Resimlerim çözünürlüğü (kalitesi) yatay ve düşey olarak bulunan pixel sayılarıyla ölçülür. 

Devamı...

PROM(Programmable Read Only Memory) Nedir?

PROM(Programmable Read Only Memory) Nedir? İçeriği bir kez yazılıp bir daha değiştirilemeyen salt oku bellektir. PROM ile ROM arasındaki fark, PROM’un boş bir bellek olarak imal edilmesi ve daha sonra özel aygıtla doldurulmasıdır. PROM devresini doldurmak için...

Devamı...

PLD(Programmable Logic Device) Nedir?

PLD(Programmable Logic Device) Nedir? Karmaşık işlevleri yerine getirmek üzere laboratuarda programlanabilen, VE ve VEYA geçit diziliminden ve aralarındaki, tasarımlanan devreye göre, korunan ya da koparılan bağlardan oluşan devredir. Programlanır mantık devre tipleri,...

Devamı...

Program Fetch Time Nedir?

Program Fetch Time Nedir? Bir program kodunun yürütüme konmak üzere ikincil bellekten ana belleğe getirilme süresidir.

Devamı...

Program Analyzer Nedir?

Program Analyzer Nedir? Başka bir programı adım adım izleyip işleme konan komutlarını ve ara sonuçlarını kaydeden bilgisayar programıdır.

Devamı...

Product Nedir?

Product Nedir? Veritabanı yönetiminde kullanılan ilişkisel cebirde, birer tablo olarak ifade edilen iki ilişkiden, birincisinden ve ikincisinden seçilen tüm satırların tüm olası art arda kombinasyonlarından oluşan yeni bir tablo yaratan işlemdir.

Devamı...

Private Key Nedir?

Private Key Nedir? Bilgisayar güvenliğinde, sadece şifreli iletişim yapan iki kişinin bildiği ve başkalarının eline geçtiğinde güvenlik tehdidinin oluşacağı kripto anahtarıdır. Kişiye özel anahtar simetrik şifreleme uygulamalarında kullanılır. Kamusal...

Devamı...

PBX(Private Branch Exchange) Nedir?

PBX(Private Branch Exchange) Nedir? Bir kurum içindeki kullanıcılara kamusal anahtarlanmış ağa girmeden birbirleriyle görüşme olanağı ve çağrıları dış ağa da aktarabilme hizmeti sunan otomatik anahtarlama sistemidir.

Devamı...

Printer Nedir?

Printer Nedir? Bilgisayardan gelen verileri kağıt ortama döken aygıttır. Bilgisayardan yazıcıya karakter dizgisi, bit eşlemli imge ya da vektör imge gelebilir. Çiziciler sadece vektör imgeleri basabilirken PostScrit ve PCL yazıcılar her üç veri tipini de...

Devamı...

Primary Key Nedir?

Primary Key Nedir? Veritabanlarında arama ve sıralama amacıyla kullanılan ilintili anahtarlar arasında en yüksek öncelik tanınan anahtardır. Örnein, bir telefon rehberindeki adlar veya bir sözlükteki terimler birincil anahtardır. İlişkisel veriabanlarında...

Devamı...Toplam Ziyaret: 631052 Online Ziyaretçi: 5 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 902257 Bugünlük Ziyaret: 243