Site Map

Bugün : 23.01.2022

Adana Web Tasarım Kursu

Adana Web Tasarım Uzmanlığı Sertifika Programı

Günümüzde web tasarım sektörünün her geçen gün trendi artarken, web tasarımını bilmeyen firma ve kiÅŸiler çok fazla sayıdadır. Firmalar ve kiÅŸilere atılması gereken adımları ve izlenmesi gereken yolları göstermek web tasarım eÄŸitimi'nin baÅŸlıca amacını oluÅŸturmaktadır.

Bu eÄŸitimin hedef kitlesini, yeni baÅŸlayanlar, bu dalları merak edenler, yeni iÅŸ arayışı içerisinde olup, kendine yeni alan belirleyenler, benzer iÅŸlerde görev alanlar ile birlikte bilgilerini tam profesyonel seviyeye çıkarmak isteyenler, web projesi olanlar veya ilerlemek isteyenler, ne gibi proseslerden geçeceÄŸini bilemeyen veya iÅŸini profesyonelleÅŸtirmek isteyenler, benzeri iÅŸlerde çalışıp, eÄŸitim sonrası kazancını ve kariyerini yükseltmek isteyenler oluÅŸturmaktadır.


Kimler Katılabilir

Var olan bilgisini geliÅŸtirmek, web tasarım da uzman olmak ve kariyerini yükseltmek isteyen herkes katılabilir.

 

HAFTA Ä°ÇÄ° PROGRAMI

PAZARTESÄ°, ÇARÅžAMBA, CUMA ------ Aralık - Mart 2017 ------18:00-20:00


HAFTA SONU PROGRAMI

CUMARTESİ, PAZAR ------ Aralık - Mart 2017 ------14:00-17:00Örnek Ders Ä°çeriklerimiz

GRAFÄ°K/ARAYÜZ TASARIMI
GRAFÄ°K/ARAYÜZ TASARIMIZ FILE Menüsü
 • New
 • Open
 • Save
 • Save As
EDIT Menüsü
 • Undo, Step Backward
 • Cut, Copy, Paste
 • Free Transform Path, Transform Path
IMAGE Menu
 • Image Size, Canvas Size, Image Rotate, Trim, Duplicatez
 • Adjustments > Contrast, Levels, Vibrance
View Menu
 • Rulers, Guide
Araçlar
 • Move Tool
 • Marquee Tools grubu
 • Quick Selection Tool, Magic Wand Tool
 • Crop Tool
 • Brush Tool
 • Eraser Tool
 • Paint Bucket Tool
 • Pen Tool
 • Type Tool
 • Rectangle Tools
 • Zoom
Layer
 • Layer (Yeni oluÅŸturma, isimlendirme, taşıma, kopyalama, katman stilleri)
 • Grup OluÅŸturma
 • Layer Position düzenlemeler
 • Mask
Tipografi
 • Metinlerle Çalışma (Font Ailesi seçimi, font büyüklüÄŸü, font stilleri)
 • Font Ailesi Yükleme
Web Arayüz GeliÅŸtirme
 • Web temel kavramları (Sayfa yapısı, header, content, footer)
 • Web standartlarına uygun çalışma alanın oluÅŸturulması
 • Örnek Arayüz Çalışması
HTML5’E GÄ°RÄ°Åž
HTML5’E GÄ°RÄ°Åž
 • Genel Bakış
 • HTML5’in Temel Yapısı
 • DOCTYPE Bildirimi
 • Character Set Bildirimi
 • HTML5 Söz Dizimi Kuralları
 • Tarayıcı Görüntüleme Motoru (Layout Engine) ve
 • JavaScript Motoru (JavaScript Engine)
 • Firefox
 • Opera
 • Internet Explorer
 • Safari
 • Chrome
 • HTML5 için Tarayıcı DesteÄŸi
HTML5 DÄ°LÄ° ETÄ°KETLERÄ°
Standart Özellikler
 • accesskey
 • class
 • contenteditable [HTML5]
 • contextmenu [HTML5]
 • dir
 • draggable [HTML5]
 • dropzone [HTML5]
 • id
 • lang
 • spellcheck [HTML5]
 • style
 • tabindex
HTML5
 • title
 • hidden [HTML5]
 • HTML5 Etiketleri
 • head
 • title
 • base
 • link
 • meta
 • style
 • script
 • noscript
 • body
 • section [HTML5]
 • nav [HTML5]
 • article [HTML5]
 • aside [HTML5]
 • h1, h2 … h6
 • hgroup [HTML5]
 • header [HTML5]
 • footer [HTML5]
 • address
Grouping Content
 • p
 • hr
 • br
 • pre
 • blockquote
 • ol
 • ul
 • li
 • dl
 • dt, dd
 • figure, figcaption [HTML5]
 • div
Text-Level Semantics
 • a
 • em
 • strong
 • small
 • s
 • cite
 • q
 • dfn
 • abbr
 • time [HTML5]
 • code
 • var
 • samp
 • kbd
 • sub
 • sup
 • i, b, u
 • mark [HTML5]
 • ruby, rt, rp [HTML5]
 • bdi [HTML5]
 • bdo
 • span
 • Edits
 • ins
 • del
 • Embedded Content
 • img
 • map
 • area
 • iframe
 • embed [HTM5]
 • object
 • param
 • video, audio, source, track, canvas
 • Tables
 • table
 • caption
 • colgroup
 • col
 • thead
 • tbody
 • tfoot
 • tr
 • td
 • th
Forms
 • Interactive Elements
 • details [HTML5]
 • summary [HTML5]
 • command [HTML5]
 • menu
HTML5 VE JAVASCRIPT
HTML5 VE JAVASCRIPT
 • querySelector() Metodu
 • querySelectorAll() Metodu
 • getElementsByClassName() Metodu
 • matchesSelector() Metodu
 • classList ÖzelliÄŸi
 • JQuery JavaScript Kütüphanesi
 • JQuery Seçicileri ile Çalışmak
HTML5 VE CSS3
CSS3 Selectors
 • Type Selectors
 • Universal Selector (*)
 • ID Selectors (#)
 • Class Selectors (.)
 • Descendant Selectors ()
 • Child Selectors ()
 • Adjacent Sibling Selector
 • General Sibling Selectors
 • Attribute Selectors
 • [ns | attribute]
 • ::after
 • ::before
 • ::first-letter
 • ::first-line
 • ::selection
 • :link, :visited
 • :active
 • :focus
 • :hover
 • :target
 • Negation pseudo-class :not
 • :checked
 • :enabled, :disabled
 • :default
 • :invalid
 • :optional
 • :required
 • :first, :left, :right
 • :nth-child()
 • :nth-of-type()
 • :nth-last-child()
 • :nth-last-of-type()
 • :first-child, :last-child
 • :first-of-type, :last-of-type
 • :only-child, :only-of-type, :root, :empty
HTML5 VE WEB FORMLARI
HTML5 VE WEB FORMLARI
 • form
 • fieldset
 • legend
 • label
 • select
 • option
 • optgroup
 • textarea
 • datalist [HTML5]
 • output [HTML5]
 • keygen [HTML5]
 • input
 • autocomplete ÖzelliÄŸi
 • list ÖzelliÄŸi
 • pattern ÖzelliÄŸi
 • placeholder ÖzelliÄŸi
 • required ÖzelliÄŸi
 • button
 • checkbox
 • password
 • radio
 • image
 • submit
 • text
 • reset
 • file
 • hidden
 • email [HTML5]
 • search, url, tel [HTML5]
 • number [HTML5]
 • range [HTML5]
 • color [HTML5]
 • date, month, week, time, datetime-local, datetime [HTML5]
 • button
 • progress [HTML5]
 • meter [HTML5]
HTML5 AUDIO VE VIDEO ELEMANLARI
HTML5 AUDIO VE VIDEO ELEMANLARI
 • audio
 • src ÖzelliÄŸi
 • controls ÖzelliÄŸi
 • autoplay ÖzelliÄŸi
 • preload ÖzelliÄŸi
 • loop ÖzelliÄŸi
 • video Elemanı
 • source Elemanı
 • HTMLMediaElement Arayüzü
 • Metotlar
 • Olaylar
HOSTING & DOMAIN Ä°ÅžLEMLERÄ°
HOSTING & DOMAIN Ä°ÅžLEMLERÄ°
 • Domain whois bilgilerinin kontrol edilmesi
 • Hosting seçimi
 • Domain ve Hosting alınması
 • Hosting yönetimi (FTP, Mail gibi uygulamalar)
 • Web sitesinin yayınlanması
PROJE
PROJE

Alınan dersler sonunda sertifika almaya hak kazanabilmek için bitirme projesi verilir. Projeden geçerli not alan katılımcılar sertifika almaya hak kazanırlar.

webtasarim.cubited.org

 Toplam Ziyaret: 974814 Online Ziyaretçi: 2 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 9830 Bugünlük Ziyaret: 107