Site Map

Bugün : 03.12.2023

Araştırma

ÇUBİTED olarak günün teknolojisine uygun şekilde sanayiye yönelik araştırma yapılması için üniversite sanayi iş birliğini sağlamak, Sanayicilerin karşılaştığı sorunları belirlemek, üniversitelerden bu sorunlara çözüm getirilmesi çalışmalarına yardımcı olmak için, üniversiteler ile birlikte araştırma projeleri hazırlamak hedeflenmiştir.

ÇUBİTED Sanayi, üretim ve diğer sektörlerin bilişim teknolojileri alanlarında yapacakları araştırma ve geliştirme projeleri ile sektörlere yönelik kurumsal veya eğitimsel ARGE projelerinde ilgili kuruluşlara faaliyetlerinde yol gösterici ve destekleyici faaliyetlerde bulunmak derneğimizin amaçlarındandır.

 Toplam Ziyaret: 854987 Online Ziyaretçi: 6 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 4887 Bugünlük Ziyaret: 175