Site Map

Bugün : 23.01.2022

Araştırma

ÇUBÄ°TED olarak günün teknolojisine uygun ÅŸekilde sanayiye yönelik araÅŸtırma yapılması için üniversite sanayi iÅŸ birliÄŸini saÄŸlamak, Sanayicilerin karşılaÅŸtığı sorunları belirlemek, üniversitelerden bu sorunlara çözüm getirilmesi çalışmalarına yardımcı olmak için, üniversiteler ile birlikte araÅŸtırma projeleri hazırlamak hedeflenmiÅŸtir.

ÇUBÄ°TED Sanayi, üretim ve diÄŸer sektörlerin biliÅŸim teknolojileri alanlarında yapacakları araÅŸtırma ve geliÅŸtirme projeleri ile sektörlere yönelik kurumsal veya eÄŸitimsel ARGE projelerinde ilgili kuruluÅŸlara faaliyetlerinde yol gösterici ve destekleyici faaliyetlerde bulunmak derneÄŸimizin amaçlarındandır.

 Toplam Ziyaret: 974801 Online Ziyaretçi: 4 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 5535 Bugünlük Ziyaret: 106