Site Map

Bugün : 23.01.2022

Sosyal AÄŸlar ve BiliÅŸim Suçları

Ä°nternetin kitlesel olarak kullanılmaya baÅŸlandığı 1990'lı yıllarda internet kullanıcıları , sadece deÄŸiÅŸik sitelerdeki içeriklere (yazı , fotoÄŸraf vb.) eriÅŸebiliyor fakat kendi içeriklerini internette yayınlayamıyordu. Yakın tarihte son nesil internet teknolojisi olan Web 2.0 ile bu da gerçekleÅŸti ve artık internet kullanıcıları içeriklerini kolayca internette paylaÅŸabilir hale geldiler. Ancak Web 2.0 'a damgasını vuran siteler kanımca sosyal aÄŸlar oldu. Çünkü internet kullanıcıları resimlerini , sevdikleri müzik parçalarını , videolarını kendi arkadaÅŸları ile paylaşıyorlar. Ä°stedikleri bir konuda grup kurabilmek , beÄŸendiÄŸi bir dizinin fragmanını profiline eklemek , arkadaÅŸlarını sosyal aÄŸ sitesinden takip edebilmek çok cazip. 

Ancak sosyal aÄŸların çok kolay ihlal edilebilecek yasal çizgilerinin olduÄŸu da bir gerçek. Bu yazımızda Türkiye'de sayıları 20 milyona yaklaÅŸan sosyal aÄŸ kullanıcılarını biliÅŸim suçlarına karşı uyarma görevimizi yerine getiriyoruz.

EÄŸer sosyal aÄŸlara girdiÄŸiniz bilgisayarı baÅŸkaları ile ortak kullanılıyorsanız ve bilgisayar başına oturduÄŸunuzda bir baÅŸka kullanıcının sosyal aÄŸ oturumu açık ise kapatmalısınız. Çünkü bu oturumu kapatmayıp izinsiz ÅŸekilde o oturuma devam etmeniz Türk Ceza Kanunu - TCK 243/1 kapsamında "BiliÅŸim Sistemine Girme ve Kalmaya Devam Etme" suçunu oluÅŸturacaktır. Sözkonusu maddeye göre "Bir biliÅŸim sisteminin bütününe veya bir kısmına , hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilir." Yine bu suçu oluÅŸturacak bir baÅŸka durum da bilgisayarı ortak kullandığınız diÄŸer kiÅŸinin ÅŸifresi ile izinsiz olarak sosyal aÄŸ sitesine giriÅŸ yapılması halidir.

EÄŸer sosyal aÄŸ oturumunuza izinsiz eriÅŸip , sosyal aÄŸ bilgilerinizde deÄŸiÅŸiklik yapılmış veya bir kısım bilgiler (veriler) yok olmuÅŸ olabilir. Buna örnek olarak profil resminizin silinmesi veya duvarınıza yeni bir video eklenmesi olarbilir. Ä°ÅŸte bu fiili iÅŸleyen kiÅŸi TCK 244/2 gereÄŸince altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecektir.

EÄŸer sosyal aÄŸ oturumunuza izinsiz giren kiÅŸi aynı zamanda sizin arkadaÅŸlarınıza gönderdiÄŸiniz veya onlardan gelen mesajlarınızı da okuduysa "HaberleÅŸmenin GizliliÄŸini Ä°hlal Suçu" iÅŸlenmiÅŸ olacak ve bu fiili iÅŸleyen kiÅŸi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecektir. EÄŸer sosyal aÄŸ oturumunuza izinsiz giren kiÅŸi , mesajlarınızı okumakla kalmaz bir de  bu mesajları arkadaÅŸlarınıza gönderirse "HaberleÅŸmenin GizliliÄŸini Ä°fÅŸa Etme Suçu" gerçekleÅŸecek ve bu hareket 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılacaktır.

Bir baÅŸka ihtimal ise sosyal aÄŸ hesabınızın bir baÅŸkası tarafından ve sizden izin alınmadan silinmiÅŸ olmasıdır. Bu ihtimali dikkate alan TCK 244/1 maddesi "BiliÅŸim Sistemini Engelleme veya Bozma Suçunu" düzenlemiÅŸ ve Bir biliÅŸim sisteminin iÅŸleyiÅŸini engelleyen veya bozan kiÅŸi, bir yıldan beÅŸ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır demiÅŸtir.Sosyal aÄŸ hesabınızın izniniz dışında bir baÅŸkası tarafından silinmiÅŸ olması aynı zamanda altı aydan 2 yıla kadar ceza verilebilecek olan "HaberleÅŸmenin Engellenmesi suçunu da oluÅŸturacaktır.

Åžayet yukarıda bahsettiÄŸimiz suçlar bir kamu kurum veya kuruluÅŸu aleyhine iÅŸlenirse TCK 244/3 gereÄŸince verilecek ceza yarı oranında arttırılacaktır. Buna örnek olarak bu tip suçlar twitter hesabı bulunan TC DışiÅŸleri Bakanlığı aleyhine iÅŸlenirse fiilin cezası ½ oranında arttırılacaktır.

GörüldüÄŸü üzere sosyal aÄŸlarda kullanıcı bir anda maÄŸdur olabilmektedir. Bu tür maÄŸduriyetler yaÅŸamamak için sosyal aÄŸ oturumunuza izinsiz eriÅŸimi engellemede için alınacak en saÄŸlamtedbirler , sosyal aÄŸ sitesine  giriÅŸ yaparken "Oturumumu sürekli açık tut" seçeneÄŸinin iÅŸaretlenmemesi ve ÅŸifrelerinizin en az altı ayda birgüvenli bir ÅŸifre ile deÄŸiÅŸtirilmesidir ve kapsamlı bir anti virüs internet güvenlik programı kullanılmasıdır. Tabi ki bu kadar önemli bilgilerinizi koruyan sosyal aÄŸ ÅŸifrenizi de kimseyle paylaÅŸmamak ÅŸartıyla.

Kaynak : Avukat Ozan KayahanToplam Ziyaret: 974833 Online Ziyaretçi: 4 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 5397 Bugünlük Ziyaret: 108