Site Map

Bugün : 23.01.2022

İnsan Kaynakları

Ä°nsan kaynakları alanında sunduÄŸumuz hizmetlerimizin baÅŸlıca amacı  kurum ve kuruluÅŸların mevcuttaki insan kaynakları bölümünün geliÅŸtirilerek yönetilmesini ve  ÅŸirket kriterlerine  en uygun personel istihdamını çözüm ortağı olarak saÄŸlamaktır. 

Çubited, kısa dönemli stajlar dahil olmak üzere nitelikli elemanları iÅŸverenler ile buluÅŸmasını saÄŸlamak,  bu alanda üniversiteler ile olan iÅŸbirliÄŸi , Kosgeb projeleri, çeÅŸitli eÄŸitim ve kurslar, Avrupa BirliÄŸi Danışmanlığı, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Avrupa BirliÄŸi hibe proje destekleri ile yeni istihdam kaynakları yaratarak giriÅŸimcilere de yeni sektörlere girme  imkanları saÄŸlamaktadır.

Amacın gerçekleÅŸtirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve KuruluÅŸları ile Ä°liÅŸkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere ,Üniversiteler , Meslek okulları , kamu kurum ve kuruluÅŸları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, biliÅŸim teknolojileri  vasıtasıyla ; Kadınların , çocukların ve engellilerin hakları konusunda bilinç ve duyarlılık geliÅŸtirme , bu kesimlerin üretime ve sosyal hayata katılmalarının saÄŸlanması , gelir getirici konularda eÄŸitim faaliyetleri ile tüm vatandaÅŸlara yönelik rehberlik ve destek hizmetleri saÄŸlamak, mesleki eÄŸitim ve öÄŸretimde Avrupa Kalite Güvence sisteminin uygulanması ,kapasitenin güçlendirilmesi ,istihdam edilebilirliÄŸin artırılması , giriÅŸimcilik , mesleki ve teknik eÄŸitim konularında derneÄŸimiz faaliyetlerde bulunmaktadır.

 

 Toplam Ziyaret: 974826 Online Ziyaretçi: 4 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 5556 Bugünlük Ziyaret: 107