Site Map

Bugün : 24.06.2024

İnsan Kaynakları

İnsan kaynakları alanında sunduğumuz hizmetlerimizin başlıca amacı  kurum ve kuruluşların mevcuttaki insan kaynakları bölümünün geliştirilerek yönetilmesini ve  şirket kriterlerine  en uygun personel istihdamını çözüm ortağı olarak sağlamaktır. 

Çubited, kısa dönemli stajlar dahil olmak üzere nitelikli elemanları işverenler ile buluşmasını sağlamak,  bu alanda üniversiteler ile olan işbirliği , Kosgeb projeleri, çeşitli eğitim ve kurslar, Avrupa Birliği Danışmanlığı, Çukurova Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği hibe proje destekleri ile yeni istihdam kaynakları yaratarak girişimcilere de yeni sektörlere girme  imkanları sağlamaktadır.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere ,Üniversiteler , Meslek okulları , kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, bilişim teknolojileri  vasıtasıyla ; Kadınların , çocukların ve engellilerin hakları konusunda bilinç ve duyarlılık geliştirme , bu kesimlerin üretime ve sosyal hayata katılmalarının sağlanması , gelir getirici konularda eğitim faaliyetleri ile tüm vatandaşlara yönelik rehberlik ve destek hizmetleri sağlamak, mesleki eğitim ve öğretimde Avrupa Kalite Güvence sisteminin uygulanması ,kapasitenin güçlendirilmesi ,istihdam edilebilirliğin artırılması , girişimcilik , mesleki ve teknik eğitim konularında derneğimiz faaliyetlerde bulunmaktadır.

 

 Toplam Ziyaret: 928951 Online Ziyaretçi: 5 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 5218 Bugünlük Ziyaret: 156