Site Map

Bugün : 24.06.2024

DANIŞMANLIK

ÇUBİTED, danışmalık hizmetlerinde Ülkemiz sınırları içerisinde ve konuşlu bulunduğu öncelikli TR62 bölgesi ( Adana-Mersin) ve TR63 ( Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye )' de faaliyet gösteren faaliyet konusu Sanayi, Bilişim, Dış Ticaret, İnşaat, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Meslek Odaları, Üniversiteler ve Özel Eğitim kurumlarının Bilişim Teknolojileri baz alınarak hazırlanacak olan uluslararası Projelerde, ( AB Projeleri, AB Kalkınma Programları, AB Sosyal Sorumluluk Projeleri, Dünya Bankası Kalkınma Programları ) Ulusal Projelerde ( Tübitak, Çukurova Kalkınma Ajansı, Sosyal Destek Programı, Kosgeb, Bilim Sanayi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Turizm Bakanlığının hazırladığı Hibe ve Yatırım Teşvik Projeleri) ilgili kuruluşlara Projenin hazırlanması ve fizibilite çalışmalarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu hususta ilgili kişi ve kuruluşların bilişim yönünde bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kamuya açık eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak,  gelir getirici konularda eğitim faaliyetleri ile bireylere yönelik rehberlik ve destek hizmetleri vermek, sektörün gerektirdiği hak ve çıkarların korunması ve geliştirilmesi için yasama ve yürütme organları ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar karşısında ilgilileri temsil etmek derneğin öncelikleri arasındadır.

Danışmanlık hizmetlerinde;

 • Bilişim sektörü öncelik olmak üzere güç birliği oluşturup mesleki etkinliği arttırmak,

 • Bilişim sektöründeki hukuki sorun ve uyuşmazlıklarla ilgili, ilgili mevzuatlar ve yasalar çerçevesinde kurum ve kuruluşlara, üçüncü gerçek ve tüzel kişiliklere hukuki danışmanlık yapmak,

 • Bilişim Teknolojileri sektörü öncelikli olmak üzere, diğer sektör ve dallarda faaliyet gösteren Girişimcilere, şirketlere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve üniversitelere ulusal ve uluslararası alanlarda hazırlayacakları projelerde danışmanlık hizmeti sunmak,

 • Sektör temsilcilerinin ve ilgili kuruluşların hazırlayacakları projelerde kurumlar ve kişiler arasında iletişimi sağlamak, çözüm ortağı olmak ve konsorsiyum oluşturulmasında katkıda bulunmak öncelikli faaliyetlerimizdendir.

   

  adana web tasarım firmaları

   

   Toplam Ziyaret: 928951 Online Ziyaretçi: 7 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 5075 Bugünlük Ziyaret: 156