Site Map

Bugün : 23.01.2022

DANIÅžMANLIK

ÇUBÄ°TED, danışmalık hizmetlerinde Ülkemiz sınırları içerisinde ve konuÅŸlu bulunduÄŸu öncelikli TR62 bölgesi ( Adana-Mersin) ve TR63 ( Hatay, KahramanmaraÅŸ, Osmaniye )' de faaliyet gösteren faaliyet konusu Sanayi, BiliÅŸim, Dış Ticaret, Ä°nÅŸaat, Kamu Kurum ve KuruluÅŸları, Meslek Odaları, Üniversiteler ve Özel EÄŸitim kurumlarının BiliÅŸim Teknolojileri baz alınarak hazırlanacak olan uluslararası Projelerde, ( AB Projeleri, AB Kalkınma Programları, AB Sosyal Sorumluluk Projeleri, Dünya Bankası Kalkınma Programları ) Ulusal Projelerde ( Tübitak, Çukurova Kalkınma Ajansı, Sosyal Destek Programı, Kosgeb, Bilim Sanayi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli EÄŸitim Bakanlığı ve Turizm Bakanlığının hazırladığı Hibe ve Yatırım TeÅŸvik Projeleri) ilgili kuruluÅŸlara Projenin hazırlanması ve fizibilite çalışmalarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu hususta ilgili kiÅŸi ve kuruluÅŸların biliÅŸim yönünde bilgilendirilmesi ve eÄŸitilmesi amacıyla kamuya açık eÄŸitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak,  gelir getirici konularda eÄŸitim faaliyetleri ile bireylere yönelik rehberlik ve destek hizmetleri vermek, sektörün gerektirdiÄŸi hak ve çıkarların korunması ve geliÅŸtirilmesi için yasama ve yürütme organları ile resmi ve özel kurum ve kuruluÅŸlar karşısında ilgilileri temsil etmek derneÄŸin öncelikleri arasındadır.

Danışmanlık hizmetlerinde;

 • BiliÅŸim sektörü öncelik olmak üzere güç birliÄŸi oluÅŸturup mesleki etkinliÄŸi arttırmak,

 • BiliÅŸim sektöründeki hukuki sorun ve uyuÅŸmazlıklarla ilgili, ilgili mevzuatlar ve yasalar çerçevesinde kurum ve kuruluÅŸlara, üçüncü gerçek ve tüzel kiÅŸiliklere hukuki danışmanlık yapmak,

 • BiliÅŸim Teknolojileri sektörü öncelikli olmak üzere, diÄŸer sektör ve dallarda faaliyet gösteren GiriÅŸimcilere, ÅŸirketlere, kamu kurum ve kuruluÅŸlarına ve üniversitelere ulusal ve uluslararası alanlarda hazırlayacakları projelerde danışmanlık hizmeti sunmak,

 • Sektör temsilcilerinin ve ilgili kuruluÅŸların hazırlayacakları projelerde kurumlar ve kiÅŸiler arasında iletiÅŸimi saÄŸlamak, çözüm ortağı olmak ve konsorsiyum oluÅŸturulmasında katkıda bulunmak öncelikli faaliyetlerimizdendir.

   

  adana web tasarım firmaları

   

   Toplam Ziyaret: 974826 Online Ziyaretçi: 4 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 5430 Bugünlük Ziyaret: 107