Site Map

Bugün : 23.01.2022

Hakkımızda


Çukurova BiliÅŸim Teknolojileri EÄŸitim ve AraÅŸtırma DerneÄŸi (ÇUBÄ°TED) biliÅŸim sektöründe faaliyet gösteren Gürkan YAKIN öncülüÄŸünde 2012 yılı Temmuz ayında kurulmuÅŸtur. DerneÄŸimiz, biliÅŸim teknolojileri sektörünün etkinleÅŸtirilmesi ve eÄŸitim faaliyetlerinin geliÅŸtirilmesini saÄŸlamak, bu konuda çalışmalar yapan kiÅŸi ve kuruluÅŸlara da destek vererek aynı zamanda teknolojiyi insanlığın ve çevrenin hizmetine sunmayı, sosyal, sportif ve kültürel konulara da ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalar yapmayı amaçlamıştır.
ÇUBÄ°TED, geçen süre içerisinde etkisini artırarak biliÅŸim sektöründe önemli bir noktaya gelmeyi hedefleyerek bu alanda örnek olacak firmaların oluÅŸmasına da katkı saÄŸlayacak çalışmalarda bulunmak öncelikleri arasında olacaktır.


ÇUBÄ°TED, misyon olarak eÄŸitim, araÅŸtırma, insan kaynakları ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra biliÅŸim sektöründe ki geliÅŸmeleri ve güncel haberlerle sürekli bir iletiÅŸim saÄŸlamaktır. Dernek bu alanda ki teknolojik geliÅŸmelerin yanında, BiliÅŸim Teknolojileri sektörünün geliÅŸmesi için üniversiteler ile araÅŸtırmalar yapmak, projelerin hazırlanması ve sanayi sektörünün ihtiyaçları doÄŸrultusunda meslek standardını geliÅŸtirme, mesleki yeterlilik düzeyinin yükseltilmesi, bilgi ve deneyimlerin artırılması, test-analiz-sertifikasyon faaliyetlerinin artırılmasını hedeflemektedir.
Bu sayede, biliÅŸim alanında faaliyet gösteren firmaların iÅŸlerine daha çok odaklanması ve ekstra zaman kaybetmeyerek, iÅŸ verimliliÄŸinin artması gibi olumlu sonuçlar ortaya çıkacaktır.

 

Çubited, Çukurova Bölgesinde faaliyet gösteren, biliÅŸim sektörünün etkinleÅŸtirilmesini ve eÄŸitim faaliyetleri ile geliÅŸtirilmesini saÄŸlamayı ve bu konuda çalışmalar yapan kiÅŸi ve kuruluÅŸlara destek vermeyi amaçlar. Teknolojiyi insanlığın hizmetine sunmayı en asil görevi sayan Çubited aynı zamanda sosyal, sportif ve kültürel konularda ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmayı ve bu çalışmaları ile biliÅŸim sektörünün bölgede ki en önemli destekçilerinden olmayı hedefler. DiÄŸer bir amacı ise diÄŸer iÅŸ kolları ile iletiÅŸim halinde olup, farklı iÅŸ alanlarına biliÅŸim alanında destek saÄŸlamaktır.

 Toplam Ziyaret: 974799 Online Ziyaretçi: 2 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 8551 Bugünlük Ziyaret: 106