Site Map

Bugün : 24.06.2024

EĞİTİM

ÇUBİTED;

Ülkemizdeki bilişim eğitiminin kalitesinin arttırılmasına, bilişim teknolojilerinin etkili şekilde kullanılmasına, dünyadaki yeniliklere göre geliştirilmesine, ülkemize uyarlanmasına ve mevcut eğitim ortamlarının ve araçlarının iyileştirilmesi için;

1- Nitelikli eleman yetiştirmek maksadıyla gerektiğinde Üniversitelerle ve Milli Eğitim Müdürlükleri işbirliği ile ortak faaliyetlerde bulunmak ve bu bağlamda öğrencilere ve katılımcılara kurslar ve seminerler düzenlemek,

2- KOBİ'lerin bilişim hizmetlerinden daha iyi yararlanabilmeleri için eğitici ve tanıtıcı faaliyetler ile rekabet gücüne katkısını ortaya koymak amacı ile seminer, panel, konferanslar düzenleyerek farkındalık yaratmak,

3- Halkın bilişim yönünde bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak,

4- Kurum ve kuruluşlarda görev alan teknik personelin bilişim teknolojileri alanındaki gelişmelerle ilgili iletişimini ve mesleki dayanışmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmek,

 Toplam Ziyaret: 928922 Online Ziyaretçi: 3 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 5523 Bugünlük Ziyaret: 147