Site Map

Bugün : 23.01.2022

EĞİTİM

ÇUBÄ°TED;

Ülkemizdeki biliÅŸim eÄŸitiminin kalitesinin arttırılmasına, biliÅŸim teknolojilerinin etkili ÅŸekilde kullanılmasına, dünyadaki yeniliklere göre geliÅŸtirilmesine, ülkemize uyarlanmasına ve mevcut eÄŸitim ortamlarının ve araçlarının iyileÅŸtirilmesi için;

1- Nitelikli eleman yetiÅŸtirmek maksadıyla gerektiÄŸinde Üniversitelerle ve Milli EÄŸitim Müdürlükleri iÅŸbirliÄŸi ile ortak faaliyetlerde bulunmak ve bu baÄŸlamda öÄŸrencilere ve katılımcılara kurslar ve seminerler düzenlemek,

2- KOBÄ°'lerin biliÅŸim hizmetlerinden daha iyi yararlanabilmeleri için eÄŸitici ve tanıtıcı faaliyetler ile rekabet gücüne katkısını ortaya koymak amacı ile seminer, panel, konferanslar düzenleyerek farkındalık yaratmak,

3- Halkın biliÅŸim yönünde bilgilendirilmesi ve eÄŸitilmesi amacıyla eÄŸitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak,

4- Kurum ve kuruluÅŸlarda görev alan teknik personelin biliÅŸim teknolojileri alanındaki geliÅŸmelerle ilgili iletiÅŸimini ve mesleki dayanışmasını saÄŸlamaya yönelik çalışmalar yürütmek,

 Toplam Ziyaret: 974812 Online Ziyaretçi: 3 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 5726 Bugünlük Ziyaret: 107