Site Map

Bugün : 23.01.2022

EÄŸitim Faaliyetleri

  Kurum içi alınan eÄŸitimler, bir ÅŸirketin tüm çalışanlarına en temel yetkinlikleri kaldırarak ortak bir çalışma iklimi yaratmayı amaçlar. Çalışanları aynı deÄŸerler ve aynı çalışma anlayışı etrafında kaynaÅŸtırır, kuruma bütünlük kazandırır, etkinliÄŸi ve verimliliÄŸi saÄŸlayan harcı oluÅŸturur. Kurumun dış dünya ile iliÅŸkilerinde tutarlılık, açıklık ve güven saÄŸlar. Åžirket stratejilerinin ve projelerin baÅŸarısı olumlu kurum kültürüne baÄŸlıdır.

  Güçlü bir kurum kültürüne sahip ÅŸirketlerde çalışanlar “iÅŸ yapmaktan” aynı ÅŸeyi anlarlar, enerjilerini kiÅŸilere deÄŸil iÅŸlere odaklar, sözlü ve sözsüz davranıiÅŸlara benzer anlamları yükler, kurum hedeflerini ortak amaç bilir, neyi nasıl yapacakları konusunda ortak bir hareket tarzi belirler.

  BiliÅŸim Teknolojileri alanında halkın, öÄŸrencilerin, üyelerin ve iÅŸletmelerin eÄŸitilmesini görev edinen Çubited, Kadın, çokcuk ve engellileri sosyal hayata kazandırma ve gelir getirici konularda eÄŸitme, KOBÄ°'lerin ve diÄŸer iÅŸletmelerin biliÅŸim hizmetlerinden daha iyi yararlanabilmeleri için eÄŸitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunma, dernek üyelerinin her türlü mesleki ve teknik eÄŸitimlerini verme, öÄŸrecilerin biliÅŸim teknolojilerini yakından tanımaları için tanıtıcı ve eÄŸitici çalışmalarda bulunma gibi görevleri üstlenmiÅŸtir. Halkın biliÅŸim yönünden bilgilendirilmesi ve eÄŸitilmesi için kamuya açık eÄŸitim çalışmaları ve nitelikli eleman yetiÅŸtirmek için eÄŸitim kurumlarıyla ortak faaliyetler Çubited'in görevleri arasında yer almaktadır.

 

 Toplam Ziyaret: 974835 Online Ziyaretçi: 2 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 5222 Bugünlük Ziyaret: 108