Site Map

Bugün : 12.04.2024

Eğitim Faaliyetleri

  Kurum içi alınan eğitimler, bir şirketin tüm çalışanlarına en temel yetkinlikleri kaldırarak ortak bir çalışma iklimi yaratmayı amaçlar. Çalışanları aynı değerler ve aynı çalışma anlayışı etrafında kaynaştırır, kuruma bütünlük kazandırır, etkinliği ve verimliliği sağlayan harcı oluşturur. Kurumun dış dünya ile ilişkilerinde tutarlılık, açıklık ve güven sağlar. Şirket stratejilerinin ve projelerin başarısı olumlu kurum kültürüne bağlıdır.

  Güçlü bir kurum kültürüne sahip şirketlerde çalışanlar “iş yapmaktan” aynı şeyi anlarlar, enerjilerini kişilere değil işlere odaklar, sözlü ve sözsüz davranıişlara benzer anlamları yükler, kurum hedeflerini ortak amaç bilir, neyi nasıl yapacakları konusunda ortak bir hareket tarzi belirler.

  Bilişim Teknolojileri alanında halkın, öğrencilerin, üyelerin ve işletmelerin eğitilmesini görev edinen Çubited, Kadın, çokcuk ve engellileri sosyal hayata kazandırma ve gelir getirici konularda eğitme, KOBİ'lerin ve diğer işletmelerin bilişim hizmetlerinden daha iyi yararlanabilmeleri için eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunma, dernek üyelerinin her türlü mesleki ve teknik eğitimlerini verme, öğrecilerin bilişim teknolojilerini yakından tanımaları için tanıtıcı ve eğitici çalışmalarda bulunma gibi görevleri üstlenmiştir. Halkın bilişim yönünden bilgilendirilmesi ve eğitilmesi için kamuya açık eğitim çalışmaları ve nitelikli eleman yetiştirmek için eğitim kurumlarıyla ortak faaliyetler Çubited'in görevleri arasında yer almaktadır.

 

 Toplam Ziyaret: 898642 Online Ziyaretçi: 2 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 4816 Bugünlük Ziyaret: 297