Site Map

Bugün : 23.01.2022

Kütüphane

Kütüphane

Üye İşyeri Anlaşması Yapan Kuruluş Nedir?

Üye Ä°ÅŸyeri AnlaÅŸması Yapan KuruluÅŸ Nedir?  Kendi alt yapı veya hizmetini diÄŸer kurum veya kiÅŸiler ile sözleÅŸme aracılığı ile sunan firmalara üye iÅŸyeri anlaÅŸması yapan kuruluÅŸ denir. Pek çok banka ve ödeme sistemi...

Devamı...

Ãœye Ä°ÅŸyeri Nedir?

Üye Ä°ÅŸyeri Nedir? Üye iÅŸyeri, belirli bir alt yapı veya hizmeti kullanmak için, bu alt yapı veya hizmeti sunan kuruluÅŸ ile bu doÄŸrultuda sözleÅŸme imzalamış firmalara verilen isimdir. ÖrneÄŸin ödeme sistemi hizmeti sunan firmalar...

Devamı...

Åžifreleme (Encrytion) Nedir?

Åžifreleme (Encrytion) Nedir? Gizlenmek istenen bir bilginin (metin, fotoÄŸraf, ses kaydı, kiÅŸisel bilgiler vb.) bir algoritma yardımıyla bir baÅŸkası tarafından okunmasını ya da deÄŸiÅŸtirilmesini engellemek için veri üzerinde yapılan iÅŸleme...

Devamı...

Åžifre Nedir?

Åžifre Nedir? GizliliÄŸi olan ÅŸeylerin açılması veya kullanılması için gerekli olan sayısal deÄŸerdir. ÖrneÄŸin banka veya kredi kartlarında kiÅŸinin hesabının güvenliÄŸi için kiÅŸinin kimliÄŸini tanımlamasına...

Devamı...

Çift Anahtarlı Kriptografi Nedir?

Çift Anahtarlı Kriptografi Nedir? Açık Anahtarlı Kriptografi ya da Asimetrik Kriptografi olarak da adlandırılır. Güvenli veri iletimi ya da saklanmasında ÅŸifreleme/ deÅŸifre etme için veya kimlik denetimi gibi konularda kullanılan...

Devamı...

Çapraz Satış Nedir?

Çapraz Satış Nedir? Ä°ngilizcesi cross selling olan çapraz satış, müÅŸterilerin satın aldıkları ürünün yanında o ürün ile ilgili farklı bir ürünü daha satmak anlamına gelir. Bunlar çoÄŸu zaman...

Devamı...

Whois Nedir?

Whois Nedir? Bir alan adının (domain) hangi kullanıcıya ait olduÄŸunun tespit edilebildiÄŸi sitelere verilen isimdir. Whois sorgulaması yapan siteler, sorgulanan alan adının hangi e-posta adresi, hangi isim ve telefon gibi bilgiler üzerinden kayıt edildiÄŸini...

Devamı...

Yasal EriÅŸim Nedir?

Yasal EriÅŸim Nedir? Devletin, yasaların gerektirdiÄŸi durumlarda ve mahkeme kararıyla açık anahtarlı bir kriptografik algoritma kullananların gizli anahtarlarına ulaÅŸabilme yetkisidir.

Devamı...

Watermark Nedir?

Watermark Nedir? Türkçe karşılığı filigran olan ama ağırlıklı olarak Watermark, veya Digital Watermak olarak kullanılan bu terim, görsellerin üzerine yerleÅŸtirilmiÅŸ özel iÅŸaret veya simgeleri ifade eder. Genellikle internet...

Devamı...

XLS Nedir?

XLS Nedir?  XLS, Microsoft Office programlarından biri olan ve tablolama, hesaplama, çoklu iÅŸlem ve veri iÅŸleme yapmak için kullanılan Excel programının dosya uzantısıdır.  

Devamı...Toplam Ziyaret: 974835 Online Ziyaretçi: 2 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 1281715 Bugünlük Ziyaret: 108