Site Map

Bugün : 12.04.2024

Kütüphane

Kütüphane » Q

Quadbit Nedir?

Bazı iletişim işaretlerinde kullanılan, dört bit kombinasyonunun mümkün olan 16’sından biri. Bir işaret, her seferinde bir bit gönderilecek şekilde değil de, quadbit birimleri şeklinde kodlanmış olabilir.

Devamı...

QWERTY Keyboard Nedir?

QWERTY Keyboard Nedir? Klavyenin sol üst köşesinde yer alan ve Q, W, E, R, T, Y diye sıralanan harflerden adını alan ve İngilizce dili için tasarlanmış klavye dizilimidir. Klavyeler dillere özgüdür; örneğin, Türkçede F klavye, Fransızcada...

Devamı...

Queue Nedir?

Queue Nedir? Bilgisayarda işleme sıralarını beklemek üzere birtakım işleri ya da veri listesini sıraya koymaktır. Ayrıca ilk saklananın ilk ele alınacak veri öğesi olacak şekilde kurulan ve yaşatılan listedir. Bu liste ilk giren ilk çıkar (FIFO) yöntemiyle...

Devamı...

Quantizer Nedir?

Quantizer Nedir? Nicemleme işlemini yapan öğe ya da aygıttır. Nicemleyici, giriş işaret genliğinin kesme eşiklerini ve her iki eşik arasında kalan işaret değerlerinin çıkıştaki temsil ya da karar değerini belirlenmesi ile ortaya çıkar. N basamaklı birörnek...

Devamı...

QoS(Quality of Service) Nedir?

QoS(Quality of Service) Nedir? Bir iletişim kanal ya da sisteminin performans şartnamesidir. Performans göstergeleri arasında işaret gürültü oranı, bit hata oranı, çağrıların tıkanması veya gönderilebilen mesaj oranı sayılabilir.

Devamı...

Query Program Nedir?

Query Program Nedir? Kullanıcının veritabanından istediği bilgileri edinmesine olanak sağlayan programdır.

Devamı...

Quartz Oscillator Nedir?

Quartz Oscillator Nedir? Kuvartz saatlerde kullanılan, sabit bir frekansta titreşim sağlayan madde. Kuvartz kristalin çıkış frekansı kristalin şekline, boyutuna ve uyarım işaretine bağlıdır. Eşanlamlısı "crystal oscillator".

Devamı...

Quantum Nedir?

Quantum Nedir? Bir fonksiyonu nicemlemekte kullanılan büyüklük aralıkları ya da adım boyu.

Devamı...

Queuing Nedir?

Queuing Nedir? Gönderilmek üzere bekleyen mesajları düzenleyen programlama tekniği.

Devamı...

Query Nedir?

Query Nedir? Bir veritabanından belirli koşullarda istenen bilgi.

Devamı...Toplam Ziyaret: 898629 Online Ziyaretçi: 3 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 1216775 Bugünlük Ziyaret: 291