Site Map

Bugün : 05.02.2023

Kütüphane

Kütüphane » M

Memory Address Register Nedir?

Memory Address Register Nedir? Veri alma ya da veri aktarma yapılacak bellek konumu adresinin bulunduğu yazmaçtır. Bellek veri yazmacı mikrokontrolcü ile bilgisayar belleği arasındaki arayüzün bir parçasıdır. Diğeri bellek adres yazmacıdır.

Devamı...

Microkernel Nedir?

Microkernel Nedir? Bir bilgisayardan başka bir bilgisayara taşınabilecek şekilde tasarımlanan işletim sisteminin donanım bağımlı parçasıdır.

Devamı...

Microprocessor Nedir?

Microprocessor Nedir? Merkezi işlem birimi, yazmaçlar, giriş çıkış birimlerinden oluşan yarıiletken elektronik tümdevredir. Mikroişlemciler bilgisayarların merkezi işlemci birimlerinde ve elde taşınan bilgi işleyen aletlerde, cep telefonlarından tartı aletlerine...

Devamı...

Memory Management Unit (MMU) Nedir?

Memory Management Unit (MMU) Nedir? Bellek bloklarının paylaşımını, korunmasını ve atanmasını sağlayan birimdir. Bu birim, bellekteki sanal adresleri fiziksel adreslere çevirir, dinamik RAM’da tazelenme çevrimini yürütür ve adres çoğullaması...

Devamı...

Multiplexer Nedir?

Multiplexer Nedir? Bilgisayar elektroniğinde birden çok giriş ya da çıkış işaretinin ortak bir veri kanalını kullanmasını sağlayan aygıt, birden çok işaretten birini geçirmek üzere denetlenebilen elektronik çok konumlu anahtar devresidir.

Devamı...

Multicast Nedir?

Multicast Nedir? Bilgisayar iletişim ağlarında, bir kaynak noktasından birden çok hedef düğüme, bilgisayara, uçbirime vb. yönelik gönderimdir. Örneğin, Internet üzerinden ısmarlama video hizmeti çoğa gönderim tekniğini kullanır.

Devamı...

Megapixel Nedir?

Megapixel Nedir? Bilgisayar ekranları, sayısal fotoğraf makineleri, tarayıcılar ve benzeri aygıtlar için bir milyon pikselden oluşan çözünürlük miktarıdır.

Devamı...

Membership Function Nedir?

Membership Function Nedir? Bulanık mantıkta, bir nesnenin ne denli belirli bir özelliği taşıdığını ya da belirli bir kategoriye ait olduğunu belirten, 0 ilâ 1 arasında değerler alan fonksiyondur.

Devamı...

MathML Nedir?

MathML Nedir? Internet üzerinde matematiksel ifadelerin yazımını ve matematik içerikli belgelerin aranmasını kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiş bilgisayar dilidir.

Devamı...

Mask Nedir?

Mask Nedir? Bilgisayarda bir karakter dizgisi içindeki örüntülerden bazılarını elemek ya da korumak amacıyla belirli şablonlar kullanmaktır.

Devamı...Toplam Ziyaret: 736778 Online Ziyaretçi: 5 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 1023336 Bugünlük Ziyaret: 172