Site Map

Bugün : 23.01.2022

Excel EÄŸitimi

TEMEL-ORTA EXCEL EĞİTİMİ

Modül 1 : Excel'e BaÅŸlama
  • Excel'de Gezinmek
  • Veri Seçimi
  • Veri GiriÅŸi
  • Çalışma Kitabı'nın Kaydetmek
Modül 2 :Çalışma Sayfası Ä°le Çalışma
  • Hücreler Arasında Veri Taşımak ve Kopyalamak
  • Hürceleri Veri Serileri Kullanarak Doldurmak
  • Hücredeki Verileri Düzenlemek
  • Hürcedeki Veriyi Bulmak, DeÄŸiÅŸtirmek,Veriye
   Gitmek
  • Hürcelerin, Sütunların ve Satırların Eklenmesi,
   Silinmesi
  • Hücrelere Açıklama Eklemek
Modül 3 :Çalışma Kitabı GeliÅŸtirmek
  • Sayfa Sekmelerini Biçimlendirmek
  • Sayfaların Yerlerinin DeÄŸiÅŸtirmek
  • Sayfa Silmek ve Eklemek
  • Sayfaları Kopyalamak ve Yapıştırmak
  • Çalışma Kitabını Kopyalamak
Modül 4 :Formüllerle Hesaplama Yapılması
  • Otomatik Hesaplama
  • Basit Formül OluÅŸturmak
  • Fonksiyonlarla Hesaplama Yapmak
  • Hücrelere Ä°sim Vermek ve Formül Ä°çinde
   Kullanmak
  • Mutlak Referans OluÅŸturmak
  • Formülleri ve Fonksiyonların Kopyalamak
Modül 5 :Sayfaların Biçimlendirimesi
  • Sayıları ve Karakterleri Biçimlendirmek
  • Biçimleri Kopyalamak ve Silmek
  • Satır YüksekliÄŸini ve Sütun GeniÅŸliÄŸini DeÄŸiÅŸtirmek
  • Otomatik Biçim Kullanmak
  • KoÅŸullu Biçimlendirme
  • Stiller
Modül 6 :Görünümün ÖzelleÅŸtirilmesi
  • Sayfaları Bölmek
  • Sayfaları YerleÅŸtirmek
  • Satırları ve Sütunları Dondurmak ve Çözmek
Modül 7 :Çalışma Kitabının Ä°çeriÄŸinin Yazdırılması
  • Sayfada Yazım Denetimi
  • Otomatik Düzeltmek ve Otomatik Tamamlama
  • Sayfa Önizleme
  • Sayfa Ayalarını ve Kenar BoÅŸluklarını DeÄŸiÅŸtirmek
  • Üst Bilgi ve Alt Bilgi OluÅŸturmak
  • Çalışma Sayfasını Yazdırmak
Modül 8 :Grafiklerle Çalışma
  • Grafik Sihirbazı Kullanarak Grafik Çizimi
  • Grafik ÇeÅŸidinin Belirlemek ve DeÄŸiÅŸtirmek
  • Grafik Seçeneklerini Ä°ncelemek
  • Grafik Nesnelerini Biçimlendirmek

İLERİ EXCEL EĞİTİMİ

Modül 1 :Veri Tabanları
  • Veri Tabanı Terminolojisi
  • Verileri Sıralama Ä°ÅŸlemleri
  • Verileri Süzmek ve Sorgulamak
  • Veri Formları Ä°le Çalışmak
  • Alttoplam Eklemek
  • Veri GiriÅŸini Sınırlandırmak
Modül 2 :Fonksiyonlar
  • Arama ve Veritabanı Fonskiyonlarını Kullanmak
   1. -(DüÅŸeyara (VLOOKUP))
  • Mantıksal Fonksiyonları Kullanmak
   1. -(Eger(IF), Ve (AND),Yada (OR))
  • Metin Fonksiyonları Kullanmak
   1. -(BüyükHarf, KüçükHarf,Soldan,BirleÅŸtir)
  • Finansal Fonksiyonları Kullanmak
   1. -(Devresel_Ödeme,FaizKullanmak)
   Çoklu Sayfalar ile Çalışmak
  • Hyperlink'ler Kullanmak
  • Çoklu Sayfa Formülleri Ä°le Çalışmak
  • Veri Tablolarını BirleÅŸtirmek
  • Özet Tablolar
  • Özet Tablo OluÅŸturmak
  • Özet Tablo Alanlarını Düzenlemek
  • Özet Tablolara Hesaplanmış Alan Eklemek
  • Özet Tablo Seçenekleri
  • Özet Grafik OluÅŸturmak
  • Listeler
  • Listeler OluÅŸturmak
  • Listeleri Düzenlemek
  • Liste Seçeneklerini Kullanmak
Modül 3 :Verileri Ä°nceleme
  • Veri Tablosu Kullanmak
  • HedefAra Kullanmak
  • Çözücü Ä°le Çalışmak
  • Senaryolar Yaratmak
  • Denetim Araç ÇubuÄŸu Ä°le Formül Denetimi
   Yapmak
Modül 4 : Çalışma Kitabını Koruma ve Paylaşıma
Açma
  • Çalışma Sayfasını Korumak
  • Çalışmak Kitabını Korumak
  • Çalışma Kitanını Paylaşıma Açmak
  • Paylaşıma Açılmış Bir Çalışma Kitabını Ä°zlemek
  • Yapılan DeÄŸiÅŸiklikleri Kabul ve Reddetmek
Modül 5 :Makrolar
  • Makroları Kaydetmek ve Çalıştırmak
  • Makroları Nesnelere Atamak
  • Makroları Menülere Atamak
  • Makroları Menülere Atamak
  • Makroları Düzenlemek, Ä°simlendirmek ve Silmek

BaÅŸvuru Ä°çin TıklayınızToplam Ziyaret: 974798 Online Ziyaretçi: 2 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 2877 Bugünlük Ziyaret: 106