Site Map

Bugün : 23.01.2022

Web Yazılım Kursu

 

Web programlama sabır ve emek ister. Bir anlık istek deÄŸil sürekli azim ve devamlılık gereklidir.

Åžu anda piyasada webmaster adıyla yüzbinlerce eleman dolaşıyor. Ancak bunlardan pek azı gerçekten bu iÅŸi standartlarına uygun yapıyor.

Her iÅŸte olduÄŸu gibi programcı olmanın yolu da ciddi bir eÄŸitim almak ve uzmanlar eÅŸliÄŸine aktif uygulamalar gerçekleÅŸtirmektir.

Amacımız gerçek anlamda, bilinçli, gerekli eÄŸitimleri almış piyasa deÄŸeri yüksek programcılar yetiÅŸtirmektir.

EÄŸitim sınıflarımızda herkes seviyesine göre sınıflara ayrılmıştır.

EÄŸitimler ,bu iÅŸe yıllarını vermiÅŸ bilgisayar mühendisleri tarafından verilmektedir.

Bütün kurslara aktif olarak katılan ve gerekli özveriyi gösteren olan arkadaÅŸlar piyasada aranan bir web programcısı olacaktır.

Çıraklık, kalfalık ve ustalık olarak bölümlendirdiÄŸimiz bu eÄŸitimlerin içeriÄŸi aÅŸağıdadır.

 

Kursumuz

Hafta içinde 3 gün günde 3 saat

Hafta sonu 4,5 ar saat verilecektir

Toplamda 8 haftada 72 saat eÄŸitim verilecektir

Sınıflarımız 15 kişi ile sınırlıdır


Web Programlama Kursu 1.Seviye (Çıraklık)

PHP'ye Bakış

 • Dinamik web sayfası ne demek
 • Sunucu tabanlı programlara genel bakış.
 • Server ve Client Kavramı
 • Veritabanının saÄŸladığı dinamizim
 • Dinamik internet uygulamaları geliÅŸtirmek için neler lazım?
 • Tarayıcı içinde kod yazmak ve sunucu tabanlı kod yazmanın farkı.
 • Php motoru nasıl çalışır
 • Php kullanmanın faydaları.
 • Apache,Mysql,Php kurulumu


Php'ye BaÅŸlangıç Kod Yazma

 • Temel Veri tipleri
 • Php temel fonksiyonları
 • Kod blokları
 • Sabit ve deÄŸiÅŸkenler
 • Döngü Yapıları
 • While, Do...While, For,Foreach
 • Exit,break,continue kullanımı


Karar Yapıları

 • True ve false ifadeleri
 • If,Else,Elseif
 • Swicth/Case ifadesi
 • Ternary Operatörü Kullanımı


PHP Operatörleri

 • Mantıksal Operatörler
 • Ä°liÅŸkisel Operatörler
 • Bitwise Operatörler
 • Atama ve matematiksel Operatörler
 • DiÄŸer operatörler


Apache Web Sunucusu Kullanımı

 • Apache Ayarları
 • Web site özellikleri


PHP Fonksiyonlar

 • Fonksiyon Tanıtımı ve kullanımı
 • Fonksiyonlar oluÅŸturma ve parametre atamak
 • DeÄŸiÅŸkenerin Etki Alanı
 • Yerel ve Global DeÄŸiÅŸkenler
 • Fonksiyondan DönüÅŸ DeÄŸeri
 • Fonksiyon içinde fonksiyon çağırma
 • Harici fonksiyon yükleme
 • Özyineli Fonksiyonlar
 • Dinamik Fonksiyon ÇaÄŸrılması
 • Öntanımlı Php Fonksiyonları


PHP'de Diziler

 • Dizi Tanımlama ve kullanımı
 • Dizi Elemanları
 • Dizilere DeÄŸer atama ve okuma
 • Dizilerde Operasyonlar
 • Dizilerde Sıralama
 • Tek Boyutlu Diziler
 • Çok Boyutlu Diziler
 • Dizi Fonksiyonları
 • Web Uygulamalarında form ve dizi kullanmak


Metin ve Matematik Fonksiyonları

 • Metin fonksiyonları
 • Metinler ve diziler arası dönüÅŸüm
 • Matematik fonksiyonları
 • Rastgale sayı üretme ve tip kontrolleri
 • Kurallı Ä°fade Fonksiyonları
 • Metinsel uygulamalar
 • Matemaiksel uygulamalar


Dosya Ä°ÅŸlemleri

 • Dosya oluÅŸturma ve silme
 • Dosya açma,okuma ve yazma operatörleri
 • Dosya içindeki bilgiyi birleÅŸenlerine ayırma
 • Dosya içeriÄŸini kurallı ifadelerle taramak
 • Dosya izinleri
 • Dosya kilitlemek
 • Dizin içeriÄŸini okumak
 • Dizin oluÅŸturma ve silmek
 • Özyineli fonksiyonla içiçe dizinlere eriÅŸmek
 • Site kaynak kodunu okumak ve yazdırmak.


Mysql

 • Mysql GiriÅŸ
 • Mysql DeÄŸiÅŸken Tipleri
 • Mysql BaÄŸlantı Fonksiyonları
 • Temel sql cümlecikleri(select,insert,update,delete,where,order by)
 • Phpmyadmin kullanma
 • Veri tabanı yedekleme ve geri yükleme
 • Php Mysql baÄŸlantısı kurma
 • Php'nin Mysql fonksiyonları
 • Php'de sorgu çalıştırma
 • Php ve Mysql Tabanlı dinamik uygulamalar yazma


Formlar

 • Form kullanma
 • Form elamanları
 • Formdan veri almak
 • POST ve GET methodları
 • Sunucuya dosya yükleme


Cookie Kullanımı(Çerezler)

 • Cookie'lerin Amacı
 • Cookie'leri BaÅŸlatmak
 • Cookie'leri Almak
 • Cookie'lerde Zaman Sınırı
 • Cookie'leri Silmek
 • Cokie'de Dizi Saklama


Session Kullanımı

 • Session'ların Amacı
 • Sesion'ların baÅŸlatmak
 • Session ve Cookie farkı
 • Session yaÅŸam süresi
 • Session temizleme


Mail

 • Php mail fonksiyonu
 • Mail gönderme
 • Mail baÅŸlık bilgisi
 • Maile dosya yükleme


Php ile E-ticaret Uygulaması

 • E-ticaret sitesinin özellikleri ve gereksinimleri
 • Üye giriÅŸi
 • Alış-veriÅŸ sepeti uygulaması
 • SSL nedir ve SSL güvenliÄŸi
 • SipariÅŸ iÅŸlemek

Web Programlama Kursu 2.Seviye (Kalfalık)

Nesne Tabanlı (OOP) PHP

 • Nesne Tabanlı Programalaya GiriÅŸ ve faydaları
 • Sınıf oluÅŸturma,özellik ve metodlar
 • PHP sınıf bileÅŸenleri (public, private, static)
 • Construct ve Destruct kullanımı
 • Const ile sabit özellik tanımlama
 • Alt sınıf oluÅŸturma ve çağırma


Javascript ve Jquery

 • Temel düzey javascript
 • Temel düzey jquery
 • Jquery kütüphaneleri
 • Php içine javasript gömme


XML

 • XML kullanım alanları ve xml kaynaklı uygulamalar
 • XML aÄŸaç yapısı
 • XML söz dizimi,öznitelikleri ve elementleri
 • DoÄŸru XML yapısı ve XML doÄŸrulama
 • XSLT ile xml biçimlendirme
 • XMLHttpRequest Nesnesi
 • XML Parser
 • XML'den HTML'ye veri aktarma
 • XML uygulamaları
 • XML ad alanları
 • XML CDATA
 • XML Encoding
 • Sunucu tabanlı XML oluÅŸturma
 • XML tabanlı teknolojiler
 • Php XML fonksiyonları


PHP ile AJAX

 • Ajax GiriÅŸ
 • Javascript'teAjax objeleri
 • Jquery Ajax kullanımı
 • Ajax ile veri iÅŸlemleri
 • Ajax ile DOM kullanımı
 • Ajax-Php-Mysql uygulamaları


Mysql

 • Mysql tablo yapıları ve performans analizleri
 • Where,like,and,or,in,between ..
 • Order by,group by
 • Joins (Join,Inner Join,Left Join,Right Join vs..)
 • Mysql fonksiyonları

Htacces

 • Seo dostu url yaratma
 • Farklı dosya uzantılarında php çalıştırma
 • Cache kontrol
 • Subomain ve dizin yönlendirme
 • 404 ve 500 vb özel baÅŸlıklı sayfa yönlendirme ve oluÅŸturma
 • IP yasaklama ve kısıtlama
 • Özel dizinlere eriÅŸim engelleme
 • Ä°çeriklerin baÅŸka sitelerde kullanılmasını engellemek

Güvelik

 • Php güvenlik açıkları ve önlemleri
 • Åžifreleme yöntemleri
 • Güvenlik Resmi OluÅŸturma

Web Programlama Kursu 3.Seviye (Ustalık)

Framework

 • Php MVC yapısı
 • Php frameworklar


CodeIgniter Framework

 • Neden CodeIgniter
 • CodeIgniter Kurulumu
 • CodeIgniter Controller view iliÅŸkisi
 • CodeIgniter Model View Controller (Mvc) Ä°liÅŸkisi
 • CodeIgniter Helpers
 • CodeIgniter Library
 • CodeIgniter Plugins
 • CodeIgniter Uygulamları


Php Active Record kullanımı

 • ORM nedir?
 • Active Record SaÄŸladığı Faydalar
 • CodeIgniter Active Record Entegrasyonu
 • CRUD(Create, Read, Update ,Delete) iÅŸlemleri
 • Finders
 • Callbacks
 • Validations
 • Associations
 • Utilities
 • Transaction


Php ve Curl

 • Curl Fonksiyonları
 • Curl Uygulamalrı


Jquery ve Php

 • Jquery UI
 • Jquery Kütüphaneleri
 • Jquery - Php uygulamaları


Php Uygulamaları

 • Php bot oluÅŸturma
 • Komut satırından php çalıştırma ve paremetre gönderme
 • Kalite Programlama için ipuçları


Site Yönetimi

 • Cpanel ve Plesk Yönetimi
 • DNS kayıtları ve açıklamaları
 • Websitesi yayınlarken önemli noktalar

 

BaÅŸvuru Ä°çin TıklayınızToplam Ziyaret: 974798 Online Ziyaretçi: 3 Bu Sayfaya Toplam Ziyaret: 3713 Bugünlük Ziyaret: 106